Podsumowano miniony rok w ZKS Olimpia

Członkowie Zarządu i klubu ZKS Olimpia spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym, podczas którego podsumowano 2015 rok, przyjęto sprawozdania zarządu, udzielono absolutorium i omówiono harmonogram wydatków na bieżący rok.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2015 rok odbyło się dziś, 14 marca w świetlicy ZKS Olimpia. Wzięło w nim udział 20 członków klubu, w tym członkowie Zarządu. Na spotaniu obecny był zarówno były już prezes zambrowskieg klubu Sławomir Skrzypkowski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu ZKS-u w 2015 roku oraz omówił organizowane w ubiegłym roku przez Olimpię imprezy sportowo-rekreacyjne, jak też nowy prezes Cezary Kulesza.
Image02
Były prezes Sławomir Skrzypkowski przypomniał najważniejsze osiągnięcia, takie jak I miejsce seniorów w III lidze podlasko-warmińsko-mazurskiej sezonu 2014/2015 i awans po meczu brażowym ze Stalą Rzeszów do II ligi centralnej. Na początku lipca drużyna seniorów rozpoczęła przygotowania do rozgrywek sezonu 2015/2016 w II lidze. Wśród ubiegłorocznych roszad warto odnotować zmianę trenera. W październiku 2015 roku Krzysztofa Zalewskiego na tym stanowisku zastąpił Piotr Zajączkowski. Warto dodać, że w drużynie występują wyróżniający się wychowankowie zambrowskiego klubu. Po zakończeniu rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2015/2016 drużyna seniorów zajęła w tabeli 12. miejsce.

Image01

ZKS poza treningami i rozgrywkami ligowymi w minionym roku był organizatorem szeregu innych imprez sportowych, takich jak halowe turnieje piłki nożnej drużyn niezrzeszonych, turnieje halowe wszystkich grup trenujących w klubie, turnieje drużyn szkolnych, towarzyskie mecze piłki nożnej, czy turnieje tenisa ziemnego.

Podczas zebrania księgowa ZKS omówiła ubiegłoroczny budżet klubu, który zamknął się stratą w wysokości 47 tys. 992 zł. Jest to już druga strata finansowa ZKS-u od 2007 roku. Na koniec 2015 roku zanotowano po stronie przychodów – 1 mln 169 tys. 372 zł, zaś po stronie wydatków – 1 mln 217 tys. 365 zł.

Członkowie klubu uczestniczący w zebraniu przyjęli sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej, udzielając Zarządowi absolutorium. Ponadto jednogłośnie zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2016 rok, który po stronie przychodów zakłada kwotę 1 mln 155 tys. zł, natomiast po stronie wydatków – 1 mln 153 tys. 500 zł.

Image04

Na koniec poruszono także kilka kwestii dotyczących funkcjonowania klubu. Mówiono m.in. o potrzebie montażu własnego monitoringu na stadionie, masztów flagowych, czy lampy przy bramie wejściowej na sektor gości. Trenerzy Paweł Olszewski i Kamil Rosiński sygnalizowali także problem braku uczestnictwa niektórych zawodników grup młodzieżowych na turniejach, spowodowane głównie problemami finansowymi ich rodziców. Wszystkie sugestie zostały zanotowane przez przewodniczącego zebrania. Zarząd ma przyjrzeć się każdemu z nich.

Głos podczas zebrania zabrał także nowy prezes Olimpii Cezary Kulesza, który mówił, że cały czas zapoznaje się z sytuacją finansową i organizacyjną klubu. Prosił o danie mu kilku miesięcy na to, aby pewne kwestie ustabilizować. Jak mówił, cały czas prowadzi on rozmowy z dużymi firmami – potencjalnymi sponsorami zambrowskiego klubu. Podkreślał, że jest to podstawa, aby klub mógł bez problemów funkcjonować w II lidze.

Fot. www.zambrow.org