Podziękowania dla sponsorów za współpracę w sezonie 2017/2018

Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia” składa serdeczne podziękowania przedsiębiorcom, instytucjom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i rzeczowe działalności klubu w sezonie 2017/2018.

Chcielibyśmy podziękować sponsorom naszego klubu, bez których ciężko byłoby nam funkcjonować w rozgrywkach I grupy III ligi (w której zajęliśmy wysokie 5. miejsce). Cieszymy się, że jesteście z nami i wspieracie klub w naszej działalności.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że dotychczasowa współpraca przyczyni się do umocnienia wizerunku Państwa firm, ich pozycji rynkowej oraz zwiększenia prestiżu społecznego, a jej kontynuowanie będzie pozytywnym przykładem wspólnego działania na rzecz sportowców i mieszkańców Zambrowa.

Sport, jako jedna z dróg rozwoju młodych ludzi, wymaga znacznych nakładów finansowych i właśnie dzięki Państwa pomocy nasz klub może przyczynić się do realizacji ich sportowych celów, ale również, a może przede wszystkim, do odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego i właściwych postaw społecznych.

Zapraszamy wszystkich dotychczasowych sponsorów jak i nowych do współpracy w nowym sezonie 2018/2019. Loga każdego z nich znajdują się w prawym panelu naszej strony internetowej.