ZKS „Olimpia” z nowym siedmioosobowym Zarządem (foto)

16 września 2019 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia”.

W spotkaniu, które odbyło się na sali konferencyjnej w nowym budynku przy ulicy Wyszyńskiego, udział wziął Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna, członkowie klubu i zaproszeni goście. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się w pierwszym terminie gdyż na obrady przybyło 29 spośród 40 członków.

Na początku spotkania dokonano wyboru przewodniczącego – Sławomir Skrzypkowski i sekretarza zebrania – Kazimierz Lubowicki – oraz zatwierdzono regulamin obrad. Następnie przyjęto porządek obrad i wybrano skład trzech komisji: mandatowo-wyborczej (Bogdan Liniewski, Bogdan Krassowski, Witold Gosk), skrutacyjnej (Jan Jarząbek, Sławomir Godlewski, Paweł Olszewski) oraz uchwał i wniosków (Marek Skowroński, Jacek Zalewski, Piotr Krakówka).

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zambrowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” za pierwszych osiem miesięcy 2019 roku przedstawił Prezes Klubu Cezary Kulesza. Zawarte zostało w nim podsumowanie dotyczące zatrudnianych szkoleniowców oraz wyników jakie osiągnęły poszczególne zespoły w cyklu rozgrywek ligowych w sezonie 2018/19.

Zambrowski Klub Sportowy Olimpia w Zambrowie jest jedynym klubem piłkarskim funkcjonującym od 1953 r. na terenie miasta Zambrów. Zgodnie ze statutem prowadzi działalność sportową i zajmuje się szkoleniem oraz promocją piłki nożnej na terenie miasta Zambrów. Zajmuje się systemowym programem szkolenia i nauczania dzieci już od 6-7 roku życia w zakresie edukacji młodego piłkarza, aż do osiągnięcia wieku seniorskiego. W Zambrowskim Klubie Sportowym Olimpia trenuje obecnie 7 grup młodzieżowych tj. ok. 200 zawodników w kategoriach: żak, orlik, młodzik, trampkarz i junior starszy.

Mecze seniorów w sezonie 2018/19 runda wiosenna rozgrywane były na terenie czterech województw w takich miastach jak: Warszawa, Radom, Łomża, Nowy Dwór Maz., Ełk, Morąg, Sulejówek, Aleksandrów Łódzki i Ostróda. Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim gdzie dotarła do finału i zdobyła to trofeum.

Drużynę seniorów prowadzi w chwili obecnej Tomasz Kulhawik  posiadający klasę trenerską UEFA A uprawniająca do prowadzenia drużyn w kategorii III ligi.

Klub w ramach umowy z Urzędem Miasta administruje obiektami sportowymi przy ul. Wyszyńskiego 8. W roku 2019 Klub obsługiwał boisko główne z infrastrukturą, boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne i korty tenisowe. Na boisku głównym odbywają się mecze ligowe drużyny seniorów oraz treningi. Boisko jest dostępne w sezonie rozgrywkowym i w okresie przygotowawczym do rozgrywek. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią odbywają się mecze drużyn młodzieżowych, turnieje i treningi. Boisko jest czynne cały rok. W okresie zimowym jest odśnieżane i organizowane są na nim sparingi, treningi i turnieje. Z obiektów korzystają uczniowie zambrowskich szkół. Dużym zainteresowaniem cieszą się korty tenisowe i jak pozwala pogoda każdego dnia na kortach tenisowych odbywają się zajęcia treningowe i rozgrywki rekreacyjne. Wiele osób rezerwuje korty na kolejne dni. W okresie sprawozdawczym na kortach przeprowadzano szereg imprez dla mieszkańców miasta i powiatu.

Następnie sprawozdanie finansowe za pierwszych osiem miesięcy 2019 roku przedstawiła księgowa klubu Małgorzata Szulborska. Za ten okres Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia”  uzyskał wynik finansowy (zysk) w kwocie:  18 512,44 zł, w tym: przychody – 966 423,31 zł i koszty – 947 910,87 zł.

Następnie Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za pierwszych osiem miesięcy 2019 roku odczytał Adam Czartoryski. Dokonano też kilku zmian Statutu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Zebrani na spotkaniu członkowie udzielili też absolutorium dotychczasowemu zarządowi. Absolutorium udzielono przy 5 głosach wstrzymujących. Członkowie przyjęli też sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

W czasie spotkania głos zabrał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski:

– Z uwagi na to, że kadencja Zarządu się kończy chciałbym w imieniu władz samorządowych Miasta Zambrów, Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Jacka Olszewskiego jak i własnym serdecznie podziękować za tą czteroletnią współpracę z Zarządem. Zdaję sobie sprawę, że praca Zarządu jest pracą społeczną, wymaga zaangażowania, poświęcenia. Dlatego też za te zaangażowanie Prezesa i wszystkich członków Zarządu chciałem serdecznie podziękować. Współpraca z Miastem Zambrów układała się bardzo dobrze, harmonijnie, problemy były na bieżąco rozwiązywane, chociaż zawsze jest niedosyt, a jak już mówimy o niedosycie to mówimy o środkach pieniężnych. Pani Księgowa Małgorzata Szulborska przedstawiła, ze zysk klubu, może skromny – 18 tys. zł – też jest godny podkreślenia, ponieważ kluby mają olbrzymie zadłużenie, a tutaj mamy niewielki zysk z czego należy się cieszyć. Muszę powiedzieć również to, że Miasto Zambrów jest takim specyficznym miastem gdzie nie możemy się dochować, ani po wielkich staraniach Zarządu – Pana Prezesa – również z moim udziałem strategicznego sponsora, który dokapitalizowałby budżet klubu plus budżet miasta, gdyż on jest też około 1 mln zł, ale jest to wciąż mało aby bawić się w wielką piłkę na jaką mamy oczekiwania. Dlatego też jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. Myślę, że jeszcze przed nowym Zarządem nowe plany, nowe ambicje i nowy program, ponieważ myślę, że należałoby zwiększyć aktywność co do grup młodzieżowych, które tak licznie są – 7 grup – ale jeszcze wielkiego sukcesu na niwie wojewódzkiej nie widzieliśmy. Szczerze mówiąc oczekuję, że w końcu jakiś przedstawiciel Zambrowa, piłkarz, wejdzie w skład jedenastki na mecz III ligi, czego sobie i Państwu życzę bo od wielu lat oprócz Panów Jastrzębskich nikogo nie mamy. Zdaję sobie z tego sprawę, że sport młodzieżowy jest bardzo trudny i skomplikowany, nie tylko chodzi o piłkę nożną, młodzież praktycznie nie jest zainteresowana nie tylko piłką nożną, ale w ogóle sportem (…). Trenujący mają tu zapewnione przyzwoite warunki stworzone, jednak to jest konkretne zadanie dla nowego Zarządu. Co roku są w budżecie Miasta na obozy letnie piłkarskie dzieci i młodzieży, z tego wszyscy korzystają oprócz klubu sportowego. Jest to przytyk do tego, żeby to zweryfikować. Muszę powiedzieć, że na planie inwestycyjnym Miasta Zambrów kadencji 2018-23 mamy zaplanowanych trochę inwestycji sportowych – przede wszystkim budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, jak również planowany jest remont kortów tenisowych i budynku administracyjno-hotelowego. Muszę powiedzieć, że czasy świetności, w tym świetności samorządu Miasta Zambrów, samorządów powiatowych kończą się, z tego tytułu że wiele zadani zostaje przerzuconych z rządu na administrację samorządową – jeśli chodzi o podatki, oświatę, pomoc społeczną i dlatego też przygotowując budżet na 2020 rok będą cięcia, które będą dotyczyły wszystkich gałęzi: społecznych, kultury, oświaty, sportu i promocji miasta. Z drugiej strony chciałbym dobitnie powiedzieć, że jeśli z budżetu miasta, który Rada Miasta uchwali na 2020 rok jest zapisana kwota na promocję, większa czy mniejsza, to oznacza promocję, to nie znaczy, że klub musi te pieniądze dostać, bo uważam że to nie jest żadna promocja jeśli drużyna zajmuje 13, 14 miejsce i przegrywa się mecz za meczem a za sukces uważa się remis na wyjeździe z drużyną która dwa, trzy mecze przegrała u siebie. Dlatego też to chciałbym poddać pod rozwagę nowego Zarządu. Będzie nas satysfakcjonowało 5 lub 6 miejsce – jeśli tego nie będzie – nie będzie promocji. Mówię to mając na uwadze cały budżet miasta. Rolą nowego Zarządu, żeby wyniki były lepsze. Życzę nowo wybranemu Zarządowi sukcesów podobnych, a nawet większych jak ten który kończy swoją kadencję.

Następnie przeprowadzone zostały wybory do nowego Zarządu ZKS „Olimpia”. Przyjęto, że Zarząd będzie liczył siedmiu członków. Zgłoszono następujących kandydatów: Sławomir Worosilak, Robert Szulborski, Cezary Kulesza, Tadeusz Chojnowski, Ireneusz Bieliński, Piotr Zalewski, Andrzej Dąbrowski, Bogdan Lutostański i Kazimierz Lubowicki.

W wyniku głosowania tajnego osiągnięto następujące wyniki:

Ireneusz Bieliński – 6 głosów,

Tadeusz Chojnowski – 24 głosy,

Andrzej Dąbrowski – 6 głosy,

Cezary Kulesza – 27 głosów,

Kazimierz Lubowicki – 29 głosów,

Bogdan Lutostański – 25 głosy,

Robert Szulborski – 28 głosy,

Sławomir Worosilak – 27 głosy,

Piotr Zalewski – 24 głosy.

W związku z powyższym nowy Zarząd ZKS „Olimpia” składa się z następujących osób: Tadeusz Chojnowski, Cezary Kulesza, Kazimierz Lubowicki, Bogdan Lutostański, Robert Szulborski, Sławomir Worosilak i Piotr Zalewski.

Komisja rewizyjna składa się z następujących osób: Zbigniew Dowlaszewicz, Zdzisław Terebka i Jacek Zalewski.

W sprawach różnych uczestnicy poruszyli sprawę upamiętnienia sukcesów klubu i sposobu zaprezentowania szerszemu gronu zdobytych przez klub pucharów i trofeów. Zwrócono się również z pytaniem o możliwość rozwiązania problemu zacinającego wiatru i deszczu na głównej trybunie. Ostatnia propozycja dotyczyła uhonorowania w sposób szczególny najlepszych zawodników i trenerów klubu.