Ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna Zambrowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” w Zambrowie

Dzisiaj, 19 września 2019 roku, na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna Zambrowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” w Zambrowie.

Spotkanie miało miejsce w nowym budynku przy ul. Wyszyńskiego 8, administrowanym przez ZKS „Olimpia” w Zambrowie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani zostali trzy dni temu, tj. 16 września br. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ZKS „Olimpia”.

Na spotkaniu obecni byli:

1. Zbigniew Dowlaszewicz

2. Zdzisław Terebka

3. Jacek Zalewski

Podczas spotkania dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zambrowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” w Zambrowie, którym został Zbigniew Dowlaszewicz.