Zmarł Ireneusz Bieliński

6 stycznia 2020 roku w wieku 40 lat zmarł Ireneusz Bieliński, który w poprzednim Zarządzie Zambrowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” pełnił funkcję wiceprezesa ds. marketingowych.

Wystawienie nastąpi w dniu 7 stycznia (wtorek) od godz. 17:00 oraz 8 stycznia (środa) od godz. 11:00 w domu Pogrzebowym „Kalia” Sokoły, ulica Kościelna 61.

Wyprowadzenie ciała z Domu Pogrzebowego „Kalia” Sokoły nastąpi dnia 8 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 13:00 do Kościoła Parafialnego w Sokołach na mszę świętą pogrzebową, po której ciało zmarłego zostanie odprowadzone na cmentarz parafialny.

W imieniu Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” składamy najszersze wyrazy współczucia bliskim zmarłego.