Kontakt

Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia”

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
18-300 Zambrów
  • zkszambrow@wp.pl
  • (86) 271 26 30
  • 501 867 920

Zarząd Klubu:

  • zarzad@olimpiazambrow.net

Dział marketingu:

  • zarzad@olimpiazambrow.net

Biuro Klubu:

  • biuro@olimpiazambrow.net