Za nami Walne Zebranie Sprawozdawcze

W czwartkowe popołudnie 27 marca w świetlicy klubu przy ulicy Wyszyńskiego 8 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia”.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ZKS „Olimpia” pojawiło się 18 z 34 Członków Klubu (53% ogółu). Po otwarciu zebrania wybrano jego przewodniczącego i sekretarza, którymi zostali odpowiednio Henryk Kosieradzki oraz Kazimierz Lubowicki. Członkowie Klubu zatwierdzili regulamin obrad, a po chwili przyjęli porządek zebrania. Kolejnym punktem był wybór Komisji Mandatowej, w której skład weszli Jan Jarząbek, Zdzisław Terebka oraz Władysław Mularczuk. Z kolei w Komisji Uchwał i Wniosków znaleźli się Bogdan Krassowski, Witold Gosk i Rafał Krassowski.

Następnie prezes Olimpii Zambrów Sławomir Skrzypkowski przedstawił sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za rok 2013.

– W Zambrowskim Klubie Sportowym „Olimpia” trenuje obecnie 5 grup młodzieżowych tj. prawie 150 zawodników w kategoriach orlik, młodzik, trampkarz, junior młodszy i junior starszy – mówił prezes Olimpii Sławomir Skrzypkowski. – Dzieci uczestniczą w treningach, turniejach i rozgrywają mecze mistrzowskie na terenie województwa podlaskiego. Należy zaznaczyć, że w wyjazdach na turnieje i mecze dużo pomagają rodzice dzieci trenujących w naszym klubie oraz władze samorządowe naszego miasta i sponsorzy. W okresie sprawozdawczym klub zatrudniał pięciu szkoleniowców grup młodzieżowych: Pawła Olszewskiego, Kamila Rosińskiego, Jarosława Kosa, Adama Popławskiego oraz Alberta Wojsza.

walne_news2

Prezes Olimpii poruszył także kwestię licencji na grę w II lidze.

– Sytuacja infrastrukturalna była niekorzystna z uwagi na rozpoczęty remont Stadionu Miejskiego. Stadion był kilkukrotnie wizytowany przez delegatów PZPN. Po deklaracjach władz miasta w sprawie dodatkowych prac na boisku ze sztuczną nawierzchnią, remontem szatni i wskazaniu boiska zastępczego Komisja ds. licencji klubowych przyznała licencję na grę w drugiej lidze na stadionie MOSiR w Łomży. Po zakończeniu prac infrastrukturalnych w Zambrowie klub uzyskał zgodę na rozgrywanie meczów do końca sezonu 2013/2014 na Stadionie Miejskim w Zambrowie – boisko ze sztuczną nawierzchnią. Nadmieniam, że rozgrywając mecze w Łomży spotkaliśmy się z bardzo przychylną atmosferą ze strony Dyrekcji MOSiR, władz miasta Łomży, Policji i innych instytucji – podkreślał prezes Sławomir Skrzypkowski.

Ponadto prezes wyróżnił kilka osób, które znacząco wpłynęły na sprawne funkcjonowanie klubu.

– Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i działaczom, który swoją pracą i wspieraniem klubu przyczynili się do tego, że klub ten funkcjonuje, działa i bierze udział w życiu sportowym naszego miasta, województwa i wschodniej Polski. Szczególnie chciałbym podziękować dla Pana Kazimierza Dąbrowskiego Burmistrza naszego miasta. Pan Burmistrz wspierał nasze działania osobiście w Polskim Związku Piłki Nożnej. Dziękuje Radnym Rady Miasta na czele z Panem Zbigniewem Korzeniowskim Przewodniczącym Rady Miasta. Dziękuję trenerom i pracownikom za pracę na rzecz rozwoju naszego klubu. Szczególnie dziękuję Wiceprezesowi Tadeuszowi Chojnowskiemu, który mocno wspiera działania w pozyskiwaniu sponsorów dla klub oraz Kazimierzowi Lubowickiemu, który pełni odpowiedzialną funkcję Kierownika Bezpieczeństwa. Szczególnie chciałbym podziękować dla dyrektora klubu Pana Zbyszka Stańczyka, który łączy funkcję dyrektora i kierownika drużyny seniorów. Podziękowania należą się także Pani Teresie Zawistowskiej, która nieraz pracuje w klubie na kilku stanowiskach.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za 2013 rok przyszedł czas na sprawozdanie finansowe klubu, które przedstawiła księgowa Teresa Zawistowska. Okazało się, że w 2013 roku klub ZKS „Olimpia” uzyskał wynik finansowy (zysk) w kwocie 23 618,42 złotych. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej i dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Członkowie Klubu jednogłośnie udzielili absolutorium członkom Zarządu. Członkowie Klubu jednogłośnie podjęli również trzy uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu, sprawozdania finansowego i podziału zysku oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po zatwierdzeniu preliminarza budżetowego na 2014 rok i podjęciu w tym celu stosownej uchwały przyszedł czas na sprawy różne, po których przewodniczący Henryk Kosieradzki zakończył Walne Zebranie Sprawozdawcze ZKS „Olimpia”.

3 komentarze na temat artykułu “Za nami Walne Zebranie Sprawozdawcze

  1. na walnym jak widać nie było miejsca dla kibiców. A może jakiś jeden się znalazł? Dobrze, że kasa się zgadza, to może i inne rzeczy będą się zgadzać.

  2. Miejsce bylo tylko zaden sie nie pofatygował zeby przyjsc sam prezez mowil ze zaluje ze nikogo z kibicow nie ma,trzeba przyjsc a nie gadac

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *