Za nami walne zebranie sprawozdawcze

We wtorkowe popołudnie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2010. Na zebraniu pojawiło się 22 członków klubu.

Podsumowano osiągnięcia drużyny seniorów oraz poszczególnych grup młodzieżowych. Członkowie klubu przyjęli sprawozdania (finansowe, komisji rewizyjnej) oraz udzielili zarządowi absolutorium.

Prezes klubu Sławomir Skrzypkowski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu Olimpii oraz omówił w skrócie organizowane przez klub imprezy – halowe turnieje drużyn niezrzeszonych, zespołów młodzieżowych oraz szkolnych.

Finanse klubu są zadowalające. Ubiegły rok zakończył się nadwyżką w wysokości nieco ponad 14 tysięcy złotych. Tegoroczny budżet zamknie się w kwocie około 756 tysięcy złotych.

Istotną kwestią była zmiana jednego z punktów statutu klubu. Problematycznym był zapis mówiący o tym, iż liczba członków zarządu musi wynosić od 9 do 15. Zapis ten zmodyfikowano, a wg nowego brzmienia zarząd może się składać od 5 do 7 osób.

Na walnym zgromadzeniu toczyła się również burzliwa i ożywiona dyskusja dotycząca szkolenia grup młodzieżowych. Dyskutowano na temat sposobu szkolenia, przeprowadzania naboru oraz zachęcania młodych adeptów do uczęszczania na treningi.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *