Zarząd z absolutorium

W poniedziałkowe popołudnie (18 marca) w budynku klubowym zambrowskiej Olimpii odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podczas którego Zarząd Klubu uzyskał absolutorium za działalność w 2012 roku. Dyskutowano również o istotnych aspektach funkcjonowania klubu.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17, a pojawiło się na nim 21 spośród 39 wszystkich Członków Klubu. Na wstępie przewodniczącym zebrania wybrano Henryka Kosieradzkiego, natomiast sekretarzem zebrania został Kazimierz Lubowicki. Zgromadzeni jednogłośnie zatwierdzili regulamin obrad, a także przyjęli porządek zebrania. W Komisji Mandatowej zasiedli Bogdan Krasowski, Jan Mazewski oraz Władysław Wojsz, natomiast Komisję Uchwał i Wniosków stworzyli Jan Jarząbek, Witold Gosk i Bogdan Liniewski.

Następnie uczestnicy obrad i przybyli goście wysłuchali sprawozdania Zarządu Klubu z działalności w 2012 roku przedstawionego przez prezesa Sławomira Skrzypkowskiego, a także sprawozdania finansowego opracowanego przez księgową Teresę Zawistowską. Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok, która nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji finansowo-księgowej klubu. Po krótkiej dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań odbyło się głosowanie, w którym Członkowie Klubu jednogłośnie udzielili absolutorium Członkom Zarządu.

Po udzieleniu absolutorium podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu, sprawozdania finansowego i podziału zysku oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. Jednogłośnie zatwierdzono przeliminarz budżetowy na 2013 rok w związku z czym podjęto stosowną uchwałę, a następnie dyskutowano o sprawach rożnych. Wśród nich znalazły się tematy grup młodzieżowych, modernizacji Stadionu Miejskiego oraz spotkań ligowych w rundzie wiosennej, które rozgrywane będą na sztucznym boisku bez udziału publiczności. Po kilkunastu minutach intensywnej dyskusji zakończono obrady.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *